Gammon Joint

13,00

12 Euros/Kilo

Pieces 2,100 to 2,300 Kilos

SKU: Gammon Categories: , , ,